Interim opdrachten

Freelance

Als zzp’er ga je als zelfstandige aan de slag. Om als ZZP’er voor Sales en Marketing Profs aan de slag te gaan heb je een aantal dingen nodig waaronder de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer. Daarnaast ben je als ZZP’er verplicht om een boekhouding bij te houden en belasting af te dragen.

De uurtarieven verschillen per opdrachtgever en branche. Vanuit onze rol als intermediair zullen wij uiteraard trachten voor zowel onze klant als voor jou als zzp’er een goed uurtarief af te spreken.

Wanneer jij daadwerkelijk door ons ingezet wordt als zzp’er ontvang je van ons een contract en opdrachtbevestiging. Daarin staat onder andere beschreven welk resultaat er van je verwacht wordt als zzp’er.

Wet DBA

Wet DBA vervangt VAR: wat betekent het voor jou als zzp’er?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn beide gebaat bij duidelijkheid over hun samenwerking. Tot 1 mei 2016 hielp de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) hierbij. Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) de VAR. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode.

Met de VAR was het jouw verantwoordelijkheid om de samenwerking met een opdrachtgever fiscaal juist af te handelen. De Wet DBA zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en detacheerder. Modelovereenkomsten vervangen de VAR.

Update
Recent is bekend gemaakt dat de handhaving op de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, behalve evidente kwaadwillenden.

Download hier onze leaflet over de wet DBA en onze rol hierin.

Bekijk hier al onze Interimopdrachten

Detachering

Als detacheerder kom je voor de duur van de opdracht in dienst bij het payroll bedrijf van Sales en Marketing Profs.

Voordelen van detachering
• Legaal ‘Jobhoppen’ en hiermee een verrijking van je CV in plaats van een smet.
• Kans op een vaste baan bij de opdrachtgever die je eerst tijdelijk inhuurt.
• Uitbreiding van je persoonlijk netwerk, wat uiteindelijk meer deuren voor je zal openen.

Wanneer jij gekozen bent door onze opdrachtgever ontvang je van onze payroll partner een arbeidsovereenkomst. Sales en Marketing Profs werkt samen met Allstaff BV .Je komt voor de duur van de opdracht bij hen in loondienst. Je bent dan indirect een medewerker van Sales en Marketing Profs die een opdracht bij een klant uitvoert. Zodra de opdracht stopt stopt ook het arbeidscontract. Je behoud hierna wel jouw recht op een ww uitkering. Vaak komt het hier echter niet van en zien wij dat onze mensen worden overgenomen door de klant.

Bekijk hier al onze detacheringsopdrachten